top of page

Hjernesterk og smidig med skånsomme rørsler

Smart bruk av hjerneplastisitet for smertelindring, læring og utvikling

Motor neuron seen in microscope

Human motor neurons seen in microscope

ABM® Neuromovement® gir nye perspektiv og muligheter gjennom å stimulere utviklinga av nervebaner i hjerna. Det skjer gjennom fokusert merksemd, skånsommer rørsler, og tilrettelegging for optimalisert læring

 

Ingen av oss seglar gjennom livet utan å møte motstand. Livet består utforsking, mestring, skuffelse, oppturar, nedturar og u-svingar. Alt vi opplever og våre tolkningar av dei opplevingane formar vår hjerne og vårt nervesystem. Dei skaper koblingar i hjerna som skaper det vi er; heilt unike menneske, med unike tanke- og handlingsmøster.

Livets læringsprosessar skjer enten vi er bevisst dei eller ei. Men vi kan lære å utnytte disse prosessane meir aktivt, enten det er for å lindre smerte, auke rørslefridom, prestere betre i sport eller styrke vår kognitive kapasitet. Eg tilbyr undervisning i ABM® Neuromovement® til enkeltpersonar i grupper og ein-til-ein, til bedrifter og organisasjonar som vil skape helsefremmende og lærande arbeidsmiljø, og familiar som har familiemedlem som kan dra nytte av støtte til å utvikle nye nervebaner etter slag eller andre traumer. Kontakt meg gjerne så kan vi utforske mulighetene saman. 

bottom of page