top of page

Bestill eller ta del i kurs i  
ABM
® Neuromovement® 

Beveg kroppen for å stimulere hjerna. Læringa som oppstår vil påvirke kva kropp og hjerne er i stand til.

TML5.jpeg

Eg underviser Neuromovement® på norsk og engelsk, for grupper og 1:1. I privattimar er verbale instruksjonar understøtta med skånsom berøring, som hjelp studenten rette merksemda si til spesifikke delar av sitt bevegelsesmønster. Dette gjer det lettare å gi slepp på unødige spenningar som hindrar god bevegelse. Undervisninga er stort sett gitt i intensivsamlingar med 4-6 timar over nokre få dagar. 

Gruppekursa eg kjører har ofte eit funksjonelt fokus, f.eks bedre balanse eller friare pust, men alle program er designa til å utvikle auka bevissthet og kunnskap om seg sjølv, og stimulere hjerna til å lære bedre, og til å organisere bevegelsane våre meir effektivt. Neuromovement® skiller ikkje mellom kognitiv og fysisk utvikling. Det er hjerna som organiserer både fysiske rørsler, tankar og emosjonar. Kursprogramma kan derfor ha positiv innvirkning på andre delar av livet, enn det som er det funksjonelle fokuset i eit enkelt kurs

Eg kan ved høve sette opp intensivkurs i andre delar av landet, gitt tilstrekkelig antall deltakarar og dekking av reisekostnadar. Send ein forespørsel om du ynskjer eit tilbod. Ta også kontakt om du ynskjer skreddersydd kurs til din bedrift eller organisasjon.

Oversikt over åpne kurs finner du her

bottom of page