top of page

Privattimer
ABM
® Neuromovement® 

Skreddersydd læring for ditt nervesystem

_MG_6143.jpg
_MG_6163.web.jpg

I privat undervisning vert verbale instruksjonar understøtta av skånsomme sakte rørsler initiert av ein sertifisert ABM Neuromovement Practitioner. Studenten, som er det ein kallar ein klient i denne metoden, får hjelp til å identifisere sine handlingsmønster, og anledning til å skape alternative rørsle- og tankemønstre, gjennom erfaringane på benken. Kundar rapporterer om bedre bevegelighet og balanse, mindre smerter og meir ro i tankane. 

Første time varer 60 min, for å bli kjent og informere om denne metoden å jobbe på. Påfølgande timar er på 45 min. Timane er ikkje fysisk krevande, men dei kan vere slitsomme mentalt. For deg med ME, Fibromyalgi eller lignande lidelsar, bør timen kortast ned til 15 min eller mindre. Pris blir da avtalt individuelt. Ny læring vert lettare integrert om timane ligg nærme kvarandre ti tid. Eg tilbyr derfor 20% avslag for dei som investerer i 6 timar eller meir etter første time.

Første time: kr 1490/t

Påfølgande timar: kr 1250/t

Kjøp av 6 timar eller meir: kr 1000/t 

Prisane vil verte justerte fom 1. sept 2024 når eg har fullført videreutdanninga Children Mastery.

bottom of page