top of page

Ka om?

Sunnmørsk "what if" - gjerne etterfulgt av eit høve til å forestille seg eit anna alternativ eller innta eit nytt perspektiv

Blogg for undring, endring og nye perspektiv 

bottom of page