top of page

ABM® Neuromovement®

Anat Baniel teaching TML

ABM® Neuromovement®, eller Nevrobevegelse på norsk, handlar om å bevege kroppen for å påvirke hjerna. Koblingane som oppstår i hjerna vil deretter påvirke kva kropp og hjerne er i stand til.

Gjennom meir enn 30 års fokusert arbeid med profesjonelle utøvarar og barn med spesialbehov, har Anat Baniel, grunnlegger av ABM® Neuromovement®, observert og definert kva betingelsar som må vere på plass for at vi skal kunne utnytte hjerna sine plastiske evner til det beste for kvar enkelt. Danning av nye nervebaner, også kalla læring,

skapar utvikling og åpnar opp for nye muligheter i liva våre. Baniel kallar disse betingelsane “The 9 Essentials”, og det er disse 9 betingelsane, eller prinsippa, som guidar ein ABM® Neuromovement® Practitioner si undervisning, både i grupper og for enkeltindivid. 

 

Du finn ei heil mengde informasjon på engelsk om dei 9 læringsprinsippa på Anat Baniel si offisielle side  Anat Baniel. For informasjon på norsk, abonner på mitt nyhetsbrev og eg sender deg ei norsk informasjonsbrosjyre, samt informasjon om kurs, intensivsamlingar og andre læringshøve på e-post. 

baby
bottom of page